سروران گرانقدر، همکاران ارجمند


مفتخرم که به استحضار برسانم، به حول و قوه الهی، اولین کنگره خاورمیانه ای راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت، از چهاردهم تا هفدهم آبان ماه سال جاری به میزبانی سرزمین مادری ما، ایران، در مرکز همایش های بین المللی تهران، واقع در برج میلاد برگزار خواهد شد.
سنت حسنه برگزاری همایش های علمی در ایران زمین، سابقه ای دیرینه داردِ: صدها سال پیش، در روزگار طلایی علم و هنر مشرق زمین، قاطبه دانشمندان و علمای جهان آن روز، در بزرگترین و قدیم ترین دانشگاه های وقت، نظیر جندی شاپور اهواز و یا کانون های علم گستری نظیر بغداد و ری اجتماع می کردند و مدتی نه چندان کوتاه، به فراگیری دست اول دانش های آن روزگار، در محضر حکیمان، طبیبان، یا فیلسوفان ایرانی می پرداختند و با توشه ای درخور و بایسته، به دیار خود باز می گشتند و سفیر کرامت علمی ایرانیان می شدند.
امروز نیز اراده ی بلند دانشمندان و پژوهشگران این سرزمین، بر در نوردیدن فاصله ها و جبران کم کاری های گذشتگان استوار شده است. از این روست که عرصه علمی کشور با این شور و شوق وصف ناشدنی دانش پژوهان در کسب تازه ترین دستاوردهای حوزه های مختلف عمومی و تخصصی رو به رو می شود و جان های تشنه فراگیری، شراب گوارای دانش نوین را طلب می کند.
دور باد از اندیشه بلند ایرانیان، سستی و کاهلی در فراگیری دانش زمانه، که امروز، نشستن در سایه کم کاری و غفلت پیشینیان، گناهی بزرگ است. زمانه ای شده است که هرکس به صد برابر لحظه ی سستی خود از گردش روزگار عقب می ماند و این، خود بیانگر مسئولیت سترگی است که بر دوش دانشمندان و دانش پژوهان این سرزمین، قرار دارد.
اکنون که با انگیزه ی انگیزش شوق و شور علمی در وطن و یادآوری این قوه ی عظیم انسانی که دست کم در حوزه جغرافیایی خاورمیانه، به لحاظ کمی و کیفی بی نظیر می نماید، میزبانی اولین کنگره خاورمیانه ای راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت به کشورمان، ایران واگذار شده، هم خود را مصروف آن کرده ایم که با دعوت از برجسته ترین اساتید و صاحب نظران این رشته، پایه های فراگیری و ارتقای دانش خود را در خاک همین سرزمین بنا کنیم و میزبان دوستان وهمسایگان خود هم باشیم و این گونه، فرهنگ غنی و مستعد علم پروری خود را به جهان عرضه کنیم. در برنامه ریزی علمی کنگره تلاش نموده ایم از این فرصت مغتنم، نهایت بهره را مال خود کنیم و با برپایی کورس ها و سمپوزیوم های متنوع و پرشمار که هر یک، با بهره گیری از تجارب مجرب ترین اساتید جهانی این رشته عرضه خواهد شد، در کنار برنامه های متنوع و منحصر به فرد دیگر، شرکت کنندگان را با توشه ای درخور روانه کنیم. برگزاری کنگره ای با این فشردگی و تفصیل برنامه های علمی و عملی، به شهادت صاحب نظران در خاورمیانه بی مانند بوده است و اگر به آن، اجتماع عظیم متخصصان ایرانی و خارجی را هم اضافه کنیم، عنوان بزرگترین اجتماع خاورمیانه ای جراحان راینولوژی، پلاستیک و اتولارنگولوژی، شایسته این همایش با شکوه خواهد بود.
سایه ی بلند سپیدمویان و پیش کسوتانِ گران ارج، بر سر، دستان توانمند همکاران خود را با هر اندیشه و مسلکی، به یاد اعتلای علمی ایران عزیز، به گرمی می فشاریم و دعوت می کنیم یکایکتان را، به میزبانی اولین کنگره خاورمیانه ای راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت. بسم ا...

دکتر محسن نراقی
رئیس کنگره